FileTime - skriptfunktion

FileTime-funktionen returnerar en tidsmarkör för datum och tid för den senaste ändringen av filen filename. Om inget filename har angetts, använder funktionen den senast inlästa tabellfilen.

Syntax:  

FileTime([ filename ])

Arguments:  

Argument Beskrivning
filename

Namnet på en fil, inklusive sökväg om så krävs.

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

    Example: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Example: http://www.qlik.com