FilePath - skriptfunktion

FilePath-funktionen returnerar en textsträng som anger den kompletta sökvägen till den tabellfil som håller på att läsas in.

Syntax:  

FilePath()