QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

ConnectString - skriptfunktion

ConnectString()-funktionen returnerar namnet på den aktiva datakopplingen för ODBC- eller OLE DB-kopplingar. Funktionen returnerar en tom sträng om ingen connect-sats har exekverats eller efter en disconnect-sats.

Syntax:  

ConnectString()

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?