Exponentiella och logaritmiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner som är relaterade till exponential- och logaritmberäkningar. Samtliga funktioner kan användas både i laddningsskriptet och i diagramuttryck.

I funktionerna nedan är parametrarna uttryck där x och y ska tolkas som reella tal.