timezone - skript- och diagramfunktion

Den här funktionen returnerar namnet på den aktuella tidszonen, som den definierats i Windows, och tar inte hänsyn till sommartidsjusteringen.

Syntax:  

TimeZone( )

Typ av returdata: sträng