makeweekdate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året YYYY, veckan WW och veckodagen D.

Syntax:  

MakeWeekDate(YYYY [ , WW [ , D ] ])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
YYYY Året i form av ett heltal.
WW Veckan i form av ett heltal.
D

Veckodagen i form av ett heltal.

Om inget veckodagsnummer anges, antas 0 (måndag).

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?