hour - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarat timmen om decimaldelen av expression tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

hour(expression)

 

Typ av returdata: heltal