UTC - skript- och diagramfunktion

Returnerar datumet och aktuell Coordinated Universal Time.

Syntax:  

UTC( )

Typ av returdata: dual