IterNo - skriptfunktion

Den här skriptfunktionen returnerar ett heltal som indikerar den aktuella itereringen inom en while-sats. Den första upprepningen får nummer 1. Funktionen IterNo är endast meningsfull om den används tillsammans med en while-sats.

Syntax:  

IterNo( )

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?