Mode - skriptfunktion

Mode() returnerar det vanligaste värdet, lägesvärdet, för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en group by-sats. Funktionen Mode() kan returnera numeriska värden såväl som textvärden.

Syntax:  

Mode ( expr )

Return data type: dual

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Limitations:  

Om fler än ett värde är lika vanligt förekommande returneras NULL.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Exempel Resultat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

Customer, MyMostOftenSoldProduct

Astrida, AA

Betacab, -

Canutility, -