Rapporter

Menyn Rapporter överst i QlikView-fönstret innehåller kommandot Redigera rapporter... som öppnar Rapportredigeraren där nya rapporter kan skapas och befinliga kan redigeras. Från denna dialog kan du även radera och välja rapporter, formge layout, lägga till fler sidor och bilder mm. I Rapportredigeraren listas alla tillgängliga rapporter som kan väljas.

Det finns Dokumentrapporter, som lagras med dokumentet, och Användarrapporter, som lagras separat på användarens dator.