Uppgradera och uppdatera QlikView Desktop

Följ procedurerna i följande delavsnitt för att uppgradera eller uppdatera QlikView Desktop.

Uppgradera QlikView Desktop

Ladda ner den nyare version du vill installera från qlik.com och följ installationsguiden för att uppgradera QlikView Desktop.

Beprövade metoder före uppgradering

Ta hänsyn till grundmetoderna nedan för att uppgradera QlikView Desktop:

  • Se till att du har ett giltigt underhållsavtal innan du uppgraderar QlikView Desktop. Om du försöker uppgradera utan ett giltigt underhållsavtal kan det leda till begränsad funktionalitet i QlikView Desktop. Se: Underhållsavtal vid uppgradering (endast på engelska).
  • Om du använder en anpassad koppling eller ett komplement i din QlikView Desktop-installation, kontrollera först att den funktionen stöds i den nyare versionen innan du uppgraderar. Du kan kontrollera vilka funktioner som stöds i delavsnittet Hämta på qlik.com.

Uppdatera QlikView Desktop

I menyn Hjälp i QlikView, finns alternativet Uppdatering av QlikView.... Om du väljer detta kommer du till en hemsida för uppdatering av QlikView där du ser de uppdateringar du kan installera för din QlikView-version. Vilka uppdateringar som syns beror på innehållet i din QlikView-licens och ditt operativsystem.