Gå till huvudinnehåll

OLE DB och ODBC

OLE DB

QlikView stöder OLE DB-gränssnittet för koppling till externa datakällor. Ett stort antal externa databaser kan nås via Microsoft Ole DB Provider for ODBC Drivers.

Är rätt OLE DB-drivrutin installerad?

När du väljer Arkiv, Redigera skript, Koppla upp mot OLE DB kommer du till sidan Egenskaper för datalänk, om OLE DB-drivrutinen är rätt installerad. I annat fall får du ett felmeddelande som visar att ingen uppkoppling kan göras. Då måste du installera den.

När behövs ODBC-gränssnittet?

För att nå en allmän databas måste ODBC-gränssnittet (Open DataBase Connectivity) vara installerat. Alternativet är att från databasen exportera data till en fil som kan läsas av QlikView.

Några ODBC-drivrutiner installeras normalt tillsammans med operativsystemet. Ytterligare drivrutiner kan köpas av mjukvaruförsäljare, hämtas över Internet eller levereras av databastillverkaren. Vissa drivrutiner distribueras utan licensavgift.

Den ODBC-mjukvara som beskrivs här är gränssnittet på klientdatorn. Om man planerar att använda ODBC för att hämta data från en fleranvändardatabas på en server är det möjligt att man behöver ytterligare databasmjukvara för att ge klienten åtkomst till databasen på servern. Kontakta databasleverantören för ytterligare information om vilken mjukvara som behövs.

QlikView fungerar med 32-bitars och 64-bitars ODBC-drivrutiner.

Är rätt ODBC-drivrutin installerad?

På en 64-bitars plattform kan man använda både 32-bitars och 64-bitars dokument. Man kan även köra både 32-bitars och 64-bitars ODBC-drivrutiner.

När 64-bitarsversionerna av ODBC och QlikView används hittar man Datakällor (ODBC) i Kontrollpanelen under Administrationsverktyg.

När man använder 32-bitars ODBC och QlikView, måste 32-bitars-administrationsverktyget startas via exe-filen odbcad32.exe som finns i mappen SysWOW64, normalt under c:\windows\SysWOW64.

Enligt Microsoft innehåller system32-mappen i 64-bitarsversioner av operativsystemen, normalt c:\windows\system32, endast 64-bitars filer. Om det även finns en 32-bitars version av filen, ligger den i mappen syswow64. Se http://technet.microsoft.com för ytterligare information.

På ett 32-bitars operativsystem är konfigurationen mycket enkel eftersom alla filer och drivrutiner är 32-bitars.

Det bör finnas en administratör för ODBC-datakälla installerad på systemet. (För 32-bitars ODBC på ett 64-bitars operativsystem, starta odbcad32.exe).

Välj Drivrutiner för att se vilka drivrutiner som är installerade.

Om den drivrutin du behöver inte finns med i listan över ODBC-drivrutiner kan du kontakta programvaruleverantören för att få rätt drivrutin.

Skapa ODBC-datakällor

En ODBC-datakälla måste skapas för databasen man vill nå. Detta kan göras under ODBC-installationen eller i ett senare skede.

Innan du börjar skapa datakällor måste du bestämma om de ska vara användardatakällor eller systemdatakällor. Användardatakällor kan inte nås såvida inte rätt användar-ID användes vid inloggning. För att dela datakällorna med andra användare måste systemdatakällor skapas.

  1. Öppna dialogrutan Administrera datakälla igen.
  2. Gå till fliken Användar-DSN om du vill skapa användardatakällor, eller till fliken System-DSN om du vill skapa systemdatakällor.
  3. Klicka på Lägg till. Dialogen Välj datakälla ska nu dyka upp med en lista över de ODBC-drivrutiner som finns installerade.
  4. Markera rätt ODBC-drivrutin och klicka på OK. En dialog som är specifik för den valda databashanteraren dyker nu upp. Döp datakällan och fyll i de nödvändiga parametrarna. Klicka på OK när allt är klart.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view