Läsa in data från filer

QlikView kan läsa data från filer som representerar en tabell, där fälten avgränsas av kommatecken, flikar eller semikolon. Andra möjliga format är dif-filer (Data Interchange Format), fix-filer (fast postlängd), HTML-tabeller, Excel-filer, xml-filer och ursprungliga QVD- och QVX-filer. I de flesta fall står fältnamnen på den första raden i filen.

Filerna läses in med hjälp av en load-sats i skriptet.

I stället för att skriva in satserna manuellt i skriptredigeraren, kan du använda Tabellfilguiden för att generera satserna automatiskt.

I load-satser kan hela uppsättningen skriptuttryck användas.

Du kan använda en binary-sats för att läsa in data från ett annat QlikView-dokument.