Gå till huvudinnehåll

Läsa in data från filer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Läsa in data från filer

QlikView kan läsa data från filer som representerar en tabell, där fälten avgränsas av kommatecken, flikar eller semikolon. Andra möjliga format är dif-filer (Data Interchange Format), fix-filer (fast postlängd), HTML-tabeller, Excel-filer, xml-filer och ursprungliga QVD- och QVX-filer. I de flesta fall står fältnamnen på den första raden i filen.

Filerna läses in med hjälp av en load-sats i skriptet.

I stället för att skriva in satserna manuellt i skriptredigeraren, kan du använda Tabellfilguiden för att generera satserna automatiskt.

I load-satser kan hela uppsättningen skriptuttryck användas.

Du kan använda en binary-sats för att läsa in data från ett annat QlikView-dokument.