Gå till huvudinnehåll

Beprövade metoder för datamodellering

Här kan du läsa om ett antal olika sätt att ladda dina data i QlikView-dokumentet på. Vilken metod du ska välja beror på hur datastrukturen ser ut och vilken datamodell du vill skapa.

Generellt kan sättet du laddar data på i dokumentet förklaras med processen för att extrahera, omvandla och ladda:

 1. Extrahera

  Det första stege är att extrahera data från datakällsystemet. I skriptet använder du SELECT eller LOAD-satser för att definiera detta. Vad är då skillnaden mellan dessa satser?

  • SELECT används för att välja data från en ODBC-datakälla eller OLE DB-leverantör. SELECT SQL-satsen utvärderas av dataleverantören, och inte av QlikView.
  • LOAD används för att ladda data från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare laddad tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande SELECT-sats eller genom att generera data automatiskt
 2. Omvandla

  Omvandlingsskedet omfattar att manipulera data med hjälp av skriptfunktioner och regler för att få den önskade datamodellsstrukturen. Typiska operationer är:

  • Beräkna nya värden
  • Översätta kodade värden
  • Byta namn på fält
  • Slå samman tabeller
  • Aggregera värden
  • Pivotering
  • Datavalidering
 3. Load

  I det sista steget kör du skriptet för att ladda datamodellen som du har definierat i dokumentet.

Ditt mål bör vara att skapa en datamodell som möjliggör effektiv hantering av data i QlikView. Normalt betyder detta att du ska sikta på en datamodell som liknar en vanlig stjärna eller snöflinga och som inte innehåller några cirkelreferenser. I en sådan modell hålls varje enhet i en separat tabell. Med andra ord skulle en typisk datamodell se ut så här:

 • en central faktatabell som innehåller nycklar till de dimensioner och tal som används för att beräkna mått (såsom antal enheter, försäljningssummor och budgetsummor).
 • omgivande tabeller som innehåller dimensionerna med alla deras attribut (såsom produkter, kunder, kategorier, leverantörer och kalender).
Observera: I många fall går det att lösa en uppgift, exempelvis en aggregering, antingen genom att bygga en mer utförlig datamodell i laddningsskriptet eller genom att göra aggregeringarna i diagramuttrycken. Normalt får du bättre prestanda om du låter dataomvandling ske i laddningsskriptet.
Tips: Skissa gärna din datamodell på papper. Nu har du en strukturerad skiss över vilka data som ska extraheras och vilka omvandlingar som ska göras.

Varje tabell i din datamodell motsvarar normalt en SELECT- eller LOAD-sats. Vad är då skillnaden mellan dessa satser?

 • SELECT används för att välja data från en ODBC-datakälla eller OLE DB-leverantör. SELECT SQL-satsen utvärderas av dataleverantören, och inte av QlikView.
 • LOAD används för att ladda data från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare laddad tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande SELECT-sats eller genom att generera data automatiskt