Inställningar för teckenförklaring

Layouten på diagrammets teckenförklaring regleras av de olika inställningarna i den här dialogen.

Teckenförklaringsformat Här gör man grundinställningarna för teckenförklaringen. Välj mellan olika format.
Bakgrundsfärg Anger vilken färg teckenförklaringens bakgrund ska ha. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i färgytedialogen som öppnas när man klickar på knappen.
Vertikal justering Anger hur teckenförklaringen ska placeras i förhållande till ritytan när den är inte behöver så mycket vertikalt utrymme.
Teckensnitt Öppnar teckensnittsdialogen där du kan ange teckenförklaringens teckensnitt.
Radavstånd Anger avståndet mellan objekten i teckenförklaringen.
Omvänd ordning Växlar teckenförklaringens ordningsföljd.
Flerradig Ställer in alternativen för teckenförklaringsobjekt med flera rader:
Radbrytning
Infogar radbrytning i texten om teckenförklaringsobjekten är minst två rader.
Cellhöjd (Rader)
Om alternativet Radbrytning är aktiverat anger denna inställning hur många rader som ska användas för varje element.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?