Gå till huvudinnehåll

Interna filer

Referenser till filer i QlikView-layouten

På flera ställen i QlikView-layouten går det att referera till externa filer som info, bakgrundsbilder osv. Du refererar till externa filer med en lokal sökväg eller URL.

Interna filer i QlikView-dokument

I vissa fall kan det vara bättre att inkludera filerna i QlikView-dokumentet.

Prefixet info till Load- och Select-satser i skriptet kan föregås (eller ersättas) av prefixet bundle. Externa filer kan då läsas och bäddas in i QlikView-dokumentet. De externa filerna krävs inte längre för att referera till fil-innehållet, utan QlikView-dokumentet blir portabelt.

Show info- och info-funktionerna använder automatiskt de inbäddade filerna när det är möjligt. Syntaxen för att explicit referera till de inbäddade info-filerna är:

qmem://fieldname/fieldvalue |

qmem://fieldname<index>

där index är det interna indexet av ett värde inom ett fält.

Examples:  

'qmem://Country/Austria'

'qmem://MyField/34'

Interna filer i QlikViews programfil

En liten uppsättning standardbildfiler är inbäddade i själva QlikView-programmet, färdiga att användas i valfritt QlikView-dokument utan att det krävs särskilda förberedelser.

En uppsättning bild- och ljudfiler finns redan inbäddade i QlikViews programfil. De kan refereras direkt från layouten utan att särskild förberedelse krävs. Referenssyntaxen är:

qmem://<builtin>/filename

där filename är ett av de filnamn (med filtillägg) som visas nedan.

Examples:  

'qmem://<builtin>/Arrow_N_G.png'

='qmem://<builtin>/Smiley'&if(sum(Result)<0,1,3)&'_Y.png'

Pilbilder

Du kan visa pilar i åtta riktningar och fyra färger. Filnamnen är kodade enligt följande: Ordet Arrow följt av en riktning ( _N,_NE, _E,_SE, _S, _SW, _W eller _NW ). Därefter följer eventuellt färgbeteckning. _G står för grön färg, _R för röd färg och _Y för gul färg. Om ingen färg anges i filnamnet anges en grå pil.

Andra bilder

Det finns ytterligare bilder i uppsättningen. De är vanligtvis tillgängliga i flera olika färger. Nedan finns en lista över tillgängliga bilder.

Check.png

Check_G.png

Cross.png

Cross_R.png

Minus.png

Minus_R.png

Plus.png

Plus_G.png

Smiley1.png

Smiley1_G.png

Smiley1_Y.png

Smiley2.png

Smiley2_B.png

Smiley2_Y.png

Smiley3.png

Smiley3_R.png

Smiley3_Y.png

Thumb1.png

Thumb2.png

Question.png

Question_G.png

Question_R.png

Question_Y.png

Exclamation.png

Exclamation_G.png

Exclamation_R.png

Exclamation_Y.png

 

Ljud

Ett antal ljudfiler (.wav) ingår även som bundlade resurser i QlikView, och är tillgängliga via följande sökvägar:

qmem://<bundled>/sounds/qv_bttn.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_can.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_clear.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_load.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_lock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_menu.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ok.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_redo.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_reex.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_save.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_scrpt.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_ulock.wav

qmem://<bundled>/sounds/qv_undo.wav

Observera: Denna förteckning kan komma att ändras i framtida QlikView-versioner.