Gå till huvudinnehåll

Hierarki - parametrar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Hierarki - parametrar

Källparametrar ID-fält (NodeID)
Namnet på det fält som innehåller nodens ID.
Modernods-ID-fält (ParentID)
Namnet på det fält som innehåller modernodens nod-ID.
Namnfält (NodeName)
Namnet på det fält som innehåller nodens namn.
Hierarki - parametrar Modernodsnamn (ParentName)
Namnet på det nya ParentName-fältet. Valfri parameter.
Sökvägsnamn (PathName)
Namnet på det nya Path-fältet som innehåller sökvägen från roten till noden. Valfri parameter.
Djupnamn (Depth)
Strängen som används för att namnge det nya fältet Depth som innehåller djupet på noden i hierarkin. Valfri parameter.
Sökvägskälla (PathSource)
Namnet på det fält som innehåller namnet på den nod som används för att bygga nodens sökväg. Valfri parameter. Om den utelämnas används Fältnamn.
Sökvägsavgränsare (PathDelimiter)
Strängen som används som avgränsare i det nya Path-fältet, t.ex. \. Valfri parameter. Om den utelämnas används ‘/’.
Hör till parametrar Stamfaders-ID (AncestorID)
Namnet på det nya ancestor id-fältet som innehåller ID för stamfadersnoden.
Stamfadersnamn (AncestorName)
Namnet på det nya ancestor-fältet som innehåller namnet på stamfadersnoden.
Namn på skillnad i djup (DepthDiff)
Namnet på det nya DepthDiff-fältet som innehåller djupet på noden i hierarkin i förhållande till stamfadersnoden. Valfri parameter.