Gå till huvudinnehåll

Dolt skript

Ett dolt skript är en viss del av skriptet som kommer att köras före det vanliga skriptet varje gång man väljer Ladda data. Det dolda skriptet skyddas av ett lösenord.

När du väljer Redigera dolt skript i Redigera skript-dialogens Arkiv-meny kommer programmet att begära ett lösenord, som du sedan måste ange varje gång du vill ha tillgång till det dolda skriptet. Om det är första gången det dolda skriptet öppnas i ett dokument (och därmed skapas) måste det nya lösenordet bekräftas. Därefter visas fliken med det dolda skriptet längst till vänster om alla skriptflikar tills du stänger dokumentet.

Observera: Om ett dolt skript används kan en binary-sats inte användas i det vanliga skriptet.
Observera: Skriptstatus-dialogen uppdateras inte medan ett dolt skript körs, såvida inte rutan Visa förlopp för dolt skript är markerad på sidan Dokumentegenskaper: Säkerhet. Endast Trace-satser inkluderas i skriptets loggfil.
Observera: Om det dolda skriptet innehåller en section access-sats, kommer en sådan behörighetssektion inte att tillåtas i det vanliga skriptet. Den kommer heller inte att tillåtas i ett skript som inleds med en binär laddning av QlikView-filen som innehåller det dolda skriptet.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view