Gå till huvudinnehåll

Hjälp-meny

Hjälp-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

Innehåll Öppnar QlikView-hjälpen.
Använda hjälp Ger praktiska tips om hur du använder QlikView-hjälpen.
Visa startsida Startsidan visas varje gång QlikView startas. Om du inte vill att startsidan ska visas när du startar QlikView, avmarkera då rutan Visa startsida när QlikView startas.
Uppdatering av licens... Öppnar en dialog där du kan granska och redigera License Enabler-filen.
Detaljerad dokumentinformation... Visar en lista med information om det aktiva dokumentet som underlättar vid supportsamtal.
Om QlikView... Öppnar dialogen Om QlikView som visar versionsnummer, serienummer och licensägare.