Gå till huvudinnehåll

Sök/Ersätt i skriptet

Dialogen Sök/Ersätt används för att leta efter specifika textsträngar i skriptet och för att göra flera eller stora ändringar i det. Den öppnas från menyn Redigera i dialogen Redigera skript .

Sök Textsträngen som ska sökas.
Ersätt med Texten som ska ersätta söksträngen.
Sök nästa Flyttar urvalet till nästa förekomst av söksträngen.
Replace Ersätter text i det valda avsnittet.
Ersätt alla Ersätter text i alla förekomster av söksträngen.
Skilj mellan versaler och gemener Om denna kryssruta är markerad blir sökningen skiftlägeskänslig.
Sökning på ord Om denna kryssruta är markerad kommer QlikView endast att hitta förekomster av söksträngen som innehåller hela ord (avgränsade av mellanslag eller andra tecken som inte är bokstäver).
Sök i alla flikar Om detta alternativ är markerat görs sök/ersätt över alla skriptflikar.
Uppåt Markera detta alternativ för att söka uppåt i skriptet.
Nedåt Markera detta alternativ för att söka nedåt i skriptet.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view