Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Typ – HTML

Tabeller I gruppen Tabeller kan man välja en viss tabell när man läser in en fil som innehåller flera tabeller, t.ex. html- eller Excel-filer. I Excel kan alla ark i en Arbetsbok och alla benämnda områden (d.v.s. flera celler med namn) i kalkylblad identifieras som möjliga tabeller.
Labels Om fältnamnen (kolumnrubrikerna) finns på tabellens första rad, ska denna kontroll vara inställd på Inbäddad. I DIF-formatet är det också möjligt att explicit ange fältnamn. Väljer man det ska kontrollen vara inställd på Explicit. Om tabellen inte innehåller några fältnamn ska alternativet Ingen användas.
Teckenuppsättning Här väljer man teckenuppsättning för tabellfilen. Om den önskade teckenuppsättningen inte finns i listrutan kan man välja Egen. Då öppnas dialogen Välj teckentabell där man kan välja mellan de teckenuppsättningar som finns installerade på datorn.
Analysera fasta lägen Analyserar och ställer in kolumnbredd för fixpost-filer och vissa html-tabeller. Efter analysen kan man lägga till eller avlägsna kolumnbrytningar i granskningsfönstret.
Radera fasta lägen Avlägsnar alla kolumnbrytningar (gäller fixpost-filer och vissa html-tabeller).