Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Typ – fixpost

Storlek på filhuvud Här kan man välja att utelämna filrubriken: den första raden eller ett visst antal bytes (gäller endast avgränsade, fixpost- och Excel-filer).
Poststorlek Ange storleken för en post: ett visst antal rader eller ett visst antal byte (endast för fixpost-filer).
Teckenuppsättning Här väljer man teckenuppsättning för tabellfilen. Om den önskade teckenuppsättningen inte finns i listrutan kan man välja Egen. Då öppnas dialogen Välj teckentabell där man kan välja mellan de teckenuppsättningar som finns installerade på datorn.
Ignorera filslut Ibland används ett specialtecken för att markera slutet på filen. I de fall där detta tecken hittas mitt i en textfil (till exempel omgiven av citattecken) kan du aktivera detta alternativ för att ignorera det.
Tabbavstånd Längden på en tabb angivet i mellanslag.
Innehåller fältnamn... Bäddar in fältnamnen. Bör användas om fältnamnen lagras i tabellens första rad.
Analysera fasta lägen Analyserar och ställer in kolumnbredd för fixpost-filer och vissa html-tabeller. Efter analysen kan man lägga till eller avlägsna kolumnbrytningar i granskningsfönstret.
Radera fasta lägen Avlägsnar alla kolumnbrytningar (gäller fixpost-filer och vissa html-tabeller).