Filguiden: Typ – avgränsad

 

Delimiter Ange här vilken avgränsartyp som ska användas. För att använda en annan avgränsare än de angivna väljer du Egen. Egen öppnar dialogen Välj avgränsare där du kan välja mellan de avgränsare som finns tillgängliga på datorn.
Storlek på filhuvud Filrubriken består av ett angivet antal rader eller bytes (gäller endast avgränsade, fixpost- och Excel-filer). Rubriken kan utelämnas.
Teckenuppsättning Här väljer man teckenuppsättning för tabellfilen. Om den önskade teckenuppsättningen inte finns i listrutan kan man välja Egen. Då öppnas dialogen Välj teckentabell där man kan välja mellan de teckenuppsättningar som finns installerade på datorn.
Citattecken Ange vilken typ av citattecken som ska användas. Välj mellan Standard, Ingen och MSQ.
Kommentar Vissa filer har kommentarer mellan posterna. Ofta inleds en kommentarrad med ett speciellt tecken eller en teckengrupp, t.ex. //. Här kan man ange vilket eller vilka tecken som ska inleda en kommentar. Detta hjälper QlikView känna igen kommentarer.
Labels Om fältnamnen (kolumnrubrikerna) finns på tabellens första rad, ska denna kontroll vara inställd på Inbäddad. I formatet är det också möjligt att explicit ange fältnamn. Väljer man det ska kontrollen vara inställd på Explicit. Om tabellen inte innehåller några fältnamn ska alternativet Ingen användas.
Ignorera filslut Ibland används ett specialtecken för att markera slutet på filen. I de fall där detta tecken hittas mitt i en textfil (till exempel omgiven av citattecken) kan du aktivera detta alternativ för att ignorera det.