Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Typ

Sidan innehåller inställningar för fil- och tabelltyp. Inställningarna varierar beroende på filtyp.

När du öppnar en tabellfil försöker programmet att tolka filens innehåll. Parametrarnas startvärde är inställda här, men användaren kan också ändra dem manuellt.

Filtyp Filtypen anges här: Avgränsad, fixpost, DIF, Excel-fil (xls), Excel-fil (xlsx), HTML, QVD, XML, KML eller QVX.
Förhandsgranskningsfönstret De valda inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret (som utgör den nedre delen av dialogen). När man ändrar inställningarna ändras även förhandsgranskningsfönstrets innehåll. Vissa ändringar kan göras direkt i förhandsgranskningsfönstret. Man kan utesluta fält genom att klicka på kryssknappen till höger om fältnamnet. Krysset ändras då till att bli ett utropstecken, och fältet kommer inte att inkluderas i load-satsen. För att återställa ändringen klickar man på utropstecknet igen. För att döpa om ett fält klickar man på fältnamnet, anger det nya namnet i denna ruta och bekräftar det genom att trycka RETUR. As-tillägget i load-satsen kommer då att skapas automatiskt. För fixpost-filer slutligen (och vissa html-tabeller) kan du även ställa in kolumnbredden direkt genom att klicka i förhandsgranskningsfönstret.