Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Källa

Sidan Källa innehåller alla inställningar som rör tabellkällan. Vanligtvis är källan väl definierad då den har valts i dialogen Öppna fil. Skulle man ändå behöva ändra i källdefinitionen, vilket är vanligt då man t.ex. hämtar tabeller direkt från Internetsidor, är det till denna sida man ska gå. Genom att klicka på knappen <Bakåt på sidan Typ kommer man till sidan Källa.

Lokal fil Ange sökvägen till en lokal fil eller klicka på Bläddra för att hitta den genom utforskaren.
Internetfil Ange sökvägen till Internetfilen.
Från fält Öppnar dialogen Datakälla dokument där man kan välja tabell och fält.