Snabbval

Du kan ändra diagramtyp utan att behöva gå via dialogen Egenskaper diagram. Alternativet Snabbval måste dock vara valt på sidan Egenskaper diagram: Allmänt.

En ikon som visar nästa möjliga diagramtyp (valda Tillåtna typer för snabbval) kommer att visas i diagrammet. När man vänsterklickar på ikonen kommer diagrammet att ändras till denna diagramtyp. När man högerklickar på ikonen fälls en lista ut med alla valda typer.

Den som designar dokumentet kan ge snabbvalsikonen en Vald ikonplacering. Väljer man I namnlisten kommer ikonen att visas i diagrammets namnlist (om en sådan finns). Väljer man I diagram kommer ikonen att visas i diagrammet, såvida det inte är en pivottabell eller rak tabell. Om det inte går att få den valda placeringen kommer QlikView att försöka använda det andra alternativet. Tabelldiagram som inte har någon namnlist kan inte visa någon ikon.