Syntax för uttryck i dynamiska formler

Syntaxen för uttryck i dynamiska etiketter motsvarar i princip den som gäller för diagramuttryck. Det finns dock några få undantag:

  • Om det inte finns några dimensioner, kommer aggregeringsfunktionerna i huvudsak att fungera som om de användes i diagramuttryck med bestämningen total framför alla fältnamn. Bestämningen total är således valfri och har ingen särskild betydelse i dynamiska formler. Set-definitionerna fungerar precis som i diagramuttryck. Med andra ord skapar de aggregeringar över ett urval som skiljer sig från det aktuella.

  • I dynamiska formler kan man välja att inte innesluta fältnamnet i en aggregeringsfunktion. I detta fall används only som aggregeringsfunktion.

Example:  

= Currency

har samma innebörd som

= only(Currency)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?