Exempel på rangordningsfunktioner i diagram

Dessa exempel har gjorts med funktionen rank (VRank) men kan på likartat sätt tillämpas på HRank. Observera att funktionen HRank bara är relevant för pivottabeller.

Example 1:  

Studera de båda endimensionella raka tabellerna nedan:

Tabellerna har samma innehåll, men den första tabellen har sorterats utifrån den första kolumnen, medan den andra tabellen har sorterats utifrån den sista kolumnen. Detta exempel visar rank-funktionens grundläggande funktionalitet. Det högsta värdet ligger överst i rangordningen (har det lägsta rangordningsnumret).

Rank-funktionerna returnerar alltid NULL i rader för totaler.

Example 2:  

Studera den tvådimensionella pivottabellen nedan:

Denna tabell är baserad på samma data som de två tabellerna i det första exemplet. Här syns det att det aktuella kolumnsegmentet utgör den inre grupperingen i detta flerdimensionella fall. Fältet Månad i grupp A och fältet Månad i grupp B rangordnas separat. Genom att använda total-kvalificeraren kan man komma åt den övergripande rangordningen.

Example 3:  

Detta exempel visar hur rangordningens talrepresentation kan modifieras med hjälp av olika inställningar. Studera tabellen nedan:

Den tredje kolumnen visar rangordningens textrepresentation, medan kolumnerna 4 - 8 visar talrepresentationen av samma rangordning i olika lägen. Uttrycket som använts för kolumnerna är följande:

num( rank( sum( X ), inställning ))

där inställning är 0 till 4.

 

Inställning 0 (standard) Raderna 2 och 3 har samma rangordningsnummer men tillhör den lägre halvan i den totala rangordningen. Deras talrepresentationen avrundas därför nedåt till 2. Raderna 4 och 5 har också samma rang, men dessa värden spänner över det mellersta värdet i rangskalan. Därför tilldelas de ett rangordningstal som motsvaras av medelvärdet mellan kolumnens lägsta och högsta rangordningstal ((1+8)/2=4.5). Detta läge är särskilt användbart när man vill använda värdeindikatorer för att markera de data som placerats högst respektive lägst i rangordningen inom en grupp.

Inställning 1I båda fallen används det lägsta rangordningsnumret inom gruppen, vilket är 2 för raderna 2 och 3 och 4 för raderna 4 och 5.

Inställning 2I båda fallen används medelvärdet av det lägsta och det högsta rangordningsnumret inom gruppen, vilket är 2,5 ( (2+3)/2) för raderna 2 och 3 och 4,5 ( (4+5)/2) för raderna 4 och 5.

Inställning 3I båda fallen används det lägsta rangordningsnumret inom gruppen, vilket är 3 för raderna 2 och 3, 5 för raderna 4 och 5.

Inställning 4 Varje rad tilldeleas ett eget distinkt numeriskt värde. Ordningen inom grupper som delar en rangordning bestäms av sorteringsordningen som angivits för dimensionerna i diagrammet.

 

Example 4:  

Detta exempel visar hur rangordningens textrepresentation kan modifieras med hjälp av olika format. Studera tabellen nedan:

Kolumnerna 3 - 5 visar textrepresentationen av samma rangordningsfunktion, där olika värden angivits som format.

Format 0 (standard) Rader med samma rangordningsnummer visas som 'lägsta värde – högsta värde', d.v.s. '2 - 3' och '4 - 5'.

Format 1 Rader med samma rangordningsnummer tilldelas det lägsta rangordningsnumret som textrepresentation, i detta fall 2 för raderna 2 och 3.

Format 2 En rad i varje grupp tilldelas det lägsta rangordningsnumret som textrepresentation, medan de andra raderna inom gruppen tilldelas en tom sträng. Ordningen på raderna inom respektive grupp bestäms av sorteringsordningen som angivits för dimensionerna i diagrammet.