Exempel på bestämningar till aggregeringsfunktioner

Nedanstående exempel har gjorts med Sum - diagramfunktion-funktionen, men de kan tillämpas på alla aggregeringsfunktioner i diagram som stöder set-definitioner och total-kvalificeraren.

Example 1:  

Studera bilden av en rak tabell nedan. Den visar det logiska tillståndet innan val har gjorts.

I den andra och den tredje uttryckskolumnen visas samma tal på alla rader. Detta tal motsvarar den uträknade totalen i den första uttryckskolumnen.

Nu ska vi välja månaderna 1 och 2. Resultatet blir då följande:

Det tredje uttryckets resultat (femte kolumnen) förblir oförändrat eftersom set-definitionen ignorerar aktuella val. Det andra uttrycket (fjärde kolumnen) med total-kvalificeraren visar den nya totalen 10, som fortfarande motsvarar den första uttryckstotalen (tredje kolumnen).

Example 2:  

Studera den raka tabellen nedan:

I den tredje uttryckskolumnen (sum(total<Month> Val)) visas en uträknad total per månad.

I den tredje uttryckskolumnen (sum(total<Grp> Val)) visas en uträknad total per grupp.