Gå till huvudinnehåll

Dialogen Redigera skript

Dialogen Redigera skript öppnas från Arkiv-menyn eller genom att klicka på Redigera skript-symbolen i verktygsfältet.

I dialogen kan du skriva och exekvera ett skript som hämtar data från en ODBC-datakälla eller från datafiler i olika format.

Skriptet kan skrivas in manuellt eller genereras automatiskt. Avancerade skriptsatser måste, åtminstone delvis, skrivas in för hand.

Dialogen Redigera skript använder autocomplete, vilket gör att programmet försöker gissa vad du vill skriva medan du skriver. Gissningarna omfattar ord som ingår i skriptsyntaxen. Skriptet är dessutom färgkodat efter sina syntaktiska komponenter. Det kan anpassas genom att välja Verktyg och Inställningar redigerare.

Överst i dialogen finns en menyrad med olika skriptrelaterade kommandon. De vanligast förekommande kommandona finns även tillgängliga i verktygsfältet. I verktygsfältet finns även en listruta för skriptflikarna.

Menyer i dialogen Redigera skript

Avdelningar i dialogen Redigera skript

Dialogen Redigera skript består av två delar: skriptfönstret i den övre delen och verktygsflikarna i den nedre delen.

Skriptruta

Skriptfönstret innehåller själva skriptet. Varje skriptrad är numrerad. Skriptet kan delas in i flera stycken som visas på separata flikar, vilka exekveras ifrån vänster till höger.

Om ett dolt skript används, kan detta visas under en separat skriptflik lägst till vänster (förutsatt att korrekt lösenord angivits).

Skriptet är färgkodat efter sina syntaktiska komponenter. Färgkodningen kan anpassas genom att man väljer Inställningar redigerare från Verktyg-menyn.

Verktygsruta

Verktygsfönstret består av fyra flikförsedda sidor med funktioner för skriptgenerering.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view