Dokumentegenskaper: Tal

Egenskapsdialogen innehåller inställningar för talformatering av alla fält och variabler i dokumentet.

Listan till vänster kan visa antingen de Fält eller de Variabler som ingår i dokumentet.

Gruppen Fältalternativ används bara för Fält:

Knappen Ursprungligt från indata ställer in formateringen enligt indata.

Alternativet Behåll efter laddning gör att formateringen appliceras permanent på dokumentet.

Följande kontroller för formateringsvärden finns:

Blandat Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
Tal Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
Heltal Visar numeriska värden som heltal.
Fastställd till Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimal.
Valuta Visar numeriska värden med angivet format i textfältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
Datum Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tid Visar värden som kan tolkas som tider i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tidsmarkör Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Intervall Visar tid som tidsintervall, d.v.s. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).

Knappen Visa i (%) fungerar för följande format: Tal, Heltal och Fastställd till.

Decimal- och Tusental-avgränsare kan anges i redigeringsrutorna för gruppen Avgränsare.

Knappen ISO ställer in formatet för tid, datum och tidsangivelse enligt ISO-standard.

Knappen System använder systeminställningar för formatering.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?