Anpassa QlikViews verktygsfält i stora installationer

Aktivera/inaktivera interaktiv anpassning av verktygsfält

Verktygsfält och menyer i QlikView kan anpassas. Den interaktiva anpassningen kan aktiveras/inaktiveras med hjälp av de två inställningarna i Settings.ini.

Ini-filen finns under C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\QlikTech\produktnamn.

AllowCustomizeToolbars

och

AllowCustomizeMenubar

Om värdet anges till 1 är interaktiv anpassning aktiverad medan värdet 0 förhindrar aktivering.

Observera: Kontrollera att applikationen är stängd innan du förändrar dessa inställningar.

Tillämpa inställningar för verktygsfält på ett stort antal datorer

Om man vill ha identiska inställningar för verktygsfälten på flera datorer, gör man som följer:

  1. Anpassa verktygsfälten på en dator
  2. Kopiera filen Settings.ini.
Observera: För att kunna garantera 100% funktionalitet måste samma QlikView-version användas på den dator som inställningarna kopieras från som de datorer de kopieras till.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?