ValueLoop - diagramfunktion

ValueLoop() returnerar en uppsättning itererade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

De genererade värdena börjar med from-värdet och avslutas med to-värdet inklusive de mellanliggande värdena i stegvis ordning.

Observera: I diagram som har en syntetisk dimension skapad med ValueLoop-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttryckscell genom att åberopa ValueLoop-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.
Observera: Syntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:  

ValueLoop(from [, to [, step ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
from Startvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
to Slutvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
step Storleken på stegen mellan värdena.

Examples and results:  

Exempel Resultat
ValueLoop(1, 10)

Detta skapar en dimension i en tabell till exempel, som kan användas för syften som numrerade etiketter. Exemplet här resulterar i värden mellan 1 och 10. Dessa värden kan sedan refereras i ett uttryck.

ValueLoop(2, 10,2)

Detta exempel resulterar i värdena 2, 4, 6, 8 och 10 eftersom argumentet step har värdet 2.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?