ZTest_conf - skript- och diagramfunktion

ZTest_conf() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

Om funktionen används i laddningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

ZTest_conf(value[, sigma[, sig]])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
sigma Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma. Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.
sig Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig. Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Example:  

ZTest_conf(Value-TestValue)