Z-testfunktioner

En statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett z-test med två stickprov som undersöker om två stickprov skiljer sig åt och som vanligtvis används när två normalfördelningar har kända varianser samt när ett experiment använder en stor urvalsstorlek.

Z-testens statistiska testfunktioner grupperas enligt typ av indataserier som gäller för funktionen.

Om funktionen används i laddningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Exempel på användning av z-test-funktioner

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Funktioner i enkolumnsformat

Följande funktioner gäller för z-test med enkla indataserier:

Funktioner i viktat tvåkolumnsformat

Följande funktioner gäller z-test där indataserien anges i viktat tvåkolumnsformat.