RangeTextCount - skript- och diagramfunktion

RangeTextCount() returnerar antalet textvärden i ett uttryck eller fält.

Syntax:  

RangeTextCount(first_expr[, Expression])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeTextCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeTextCount (5,'abc') Returnerar 1
RangeTextCount (null( ))

Returnerar 0

Exempel med uttryck:

RangeTextCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Returnerar antal textvärden i de tre resultaten av MaxString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField MaxString(MyField) RangeTextCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10

10

0
abc abc 1
8 8 1
def def 2
xyz xyz 2
9 9 2

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

null()

'xyz'

9

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?