RangeSkew - skript- och diagramfunktion

RangeSkew() returnerar det värde som motsvarar skevheten hos ett talintervall.

Syntax:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel Resultat
rangeskew (1,2,4) Returnerar 0,93521952958283
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Returnerar en glidande skevhet av intervallet av tre värden som returnerats från funktionen above() beräknad på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exemplet:

CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,

1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?