RangeNullCount - skript- och diagramfunktion

RangeNullCount() finner antalet NULL-värden i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeNullCount(firstexpr [, Expression])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeNullCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeNullCount (5,'abc') Returnerar 0
RangeNullCount (null( ), null( ))

Returnerar 2

Exempel med uttryck:

RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Returnerar antalet NULL-värden i de tre resultaten av Sum(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Observera: Att kopiera MyField i exemplet nedan resulterar inte i NULL-värde.
MyField RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10 Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför denna rad så 2 av de 3 värdena saknas (=NULL).
”abc” Returnerar 1 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden så att 1 av 3 värden saknas (=NULL).
8 Returnerar 0 eftersom ingen av de tre värdena är ett NULL-värde.

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

] ;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?