RangeMaxString - skript- och diagramfunktion

RangeMaxString() returnerar det sista värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMaxString(first_expr[, Expression])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.Flera ytterligare uttryck kan användas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeMaxString (1,2,4)

Returnerar 4

RangeMaxString ('xyz','abc')

Returnerar 'xyz'
RangeMaxString (5,'abc') Returnerar 'abc'
RangeMaxString (null( ))

Returnerar NULL

Exempel med uttryck:

RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))

Returnerar det sista (i textsorteringsordning) av de tre resultaten av MaxString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
10

10

abc abc
8 abc
def def
xyz xyz
9 xyz

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?