NumMin - skript- och diagramfunktion

Returnerar det lägsta numeriska värdet av 1 till N parametrar. Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Observera: nummin-funktionen har ersatts av RangeMin - skript- och diagramfunktion-funktionen. nummin kan användas, men det rekommenderas inte.

Syntax:  

NumMin(expr1 [ , expr2, ... exprN ])

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?