NumMax - skript- och diagramfunktion

Returnerar det högsta numeriska av 1 till N parametrar. Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Observera: nummax-funktionen har ersatts av RangeMax - skript- och diagramfunktion-funktionen. nummax kan användas, men det rekommenderas inte.

Syntax:  

NumMax(expr1 [ , expr2, ... exprN ])