NumAvg

Returnerar det numeriska medelvärdet av 1 till N parametrar. Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Observera: numavg-funktionen har ersatts av RangeAvg - skript- och diagramfunktion-funktionen. numavg kan användas, men det rekommenderas inte.

Syntax:  

NumAvg(expr1 [ , expr2, ... exprN ])

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?