Postöverskridande funktioner

Postöverskridande funktioner används i följande fall:

  • I laddningsskriptet när ett värde från tidigare laddade dataposter behövs för utvärdering av den aktuella posten.
  • I ett diagramuttryck, om ett annat värde från datauppsättningen till ett diagram behövs.
Observera: Sortering efter y-värde i diagram eller sortering efter uttryckskolumn i raka tabeller är inte tillåtet när postöverskridande funktioner för diagram används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade.
Observera: Från QlikView 12.00 döljs nollvärden som standard. Om du vill behålla samma beteende i QlikView 11.20 när du använder postöverskridande funktioner, ska du inaktivera att nollvärden döljs. Öppna Egenskaper diagram, gå till fliken Presentation och avmarkera Dölj nollvärden .
Observera: Självrefererande uttrycksdefinitioner kan endast göras på ett tillförlitligt sätt i tabeller med färre än 100 rader, men detta kan variera beroende på hårdvaran som Qlik-motorn körs på.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Radfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Kolumnfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner

Pivottabellfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Postöverskridande funktioner i laddningsskriptet

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?