Sign

Sign() returnerar 1, 0 eller -1 beroende på om x är ett positivt tal, 0 eller ett negativt tal.

Syntax:  

Sign(x)

Return data type: numeriska

Limitations:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Sign( 66 )

Returnerar 1

Sign( 0 )

Returnerar 0

Sign( - 234 )

Returnerar -1

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?