Floor

Floor() avrundar x nedåt till närmaste multipel av step [+ offset]. Standardvärdet för offset är 0.

Jämför med funktionen ceil som rundar av indata uppåt.

Syntax:  

Floor(x[, step[, offset]])

Return data type: numeriska

Examples and results:  

Exempel Resultat

Floor( 2,4 )

Returnerar 0

Floor( 4,2 )

Returnerar 4

Floor( 3.88 , 0.1 )

Returnerar 3,8

Floor( 3.88 , 5 )

Returnerar 0

Floor( 1.1 , 1 )

Returnerar 1

Floor( 1.1 , 1 , 0.5 )

Returnerar 0,5

See also: