GetExcludedCount

GetExcludedCount() finner antalet uteslutna distinkta värden i det identifierade fältet. Uteslutna värden inkluderar alternativa (vita eller ljusgula), uteslutna och valda uteslutna (grå) fält.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Examples and results:  

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika listboxar – en för First name, en för Last name och en för Initials.

Exempel Resultat

Om inga värden är valda under First name.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Det finns inga urval.

Om John är valt i First name.

GetExcludedCount (Initials) = 5

Det finns 5 uteslutna värden i Initialer med grå färg. Den sjätte cellen (JA) är vit eftersom den är kopplad till urvalet John i First name.

Om John och Peter är valda.

GetExcludedCount (Initials) = 3

John är associerat med 1 värde och Peter är associerat med 2 värden, i Initials.

Om John och Peter är valda i First name, och sedan Franc väljs i Last name.

GetExcludedCount ([First name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Förnamn med grå färg. GetExcludedCount() utvärderar för fält med uteslutna värden, inklusive alternativa och valda uteslutna fält.

Om John och Peter är valda i First name, och sedan Franc och Anderson väljs i Last name.

GetExcludedCount (Initials) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initialer med grå färg. De två andra cellerna (JA och PF) är vita eller ljusgula eftersom de är associerade med urvalen John och Peter i First name.

Om John och Peter är valda i First name, och sedan Franc och Anderson väljs i Last name.

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initialer. Devonshire, Brown, Carr och Elliot har grå färg.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?