GetCurrentField

GetCurrentField() används för att hitta det aktiva fältet i den angivna gruppen.

Syntax:  

GetCurrentField (group_name)

Typ av returdata: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
group_name Namnet på den grupp som ska utvärderas.

Examples and results:  

I exemplet som följer innehåller fältet MyGroup fälten Sales och Price. Exempel

Exempel Resultat

Under förutsättning att Sales är aktivt.

GetCurrentField (MyGroup )

Sales är det aktiva fältet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?