Max

Max() finner det högsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en rank n återfinns det n:te högsta värdet.
Tips: Titta gärna på FirstSortedValue och rangemax, som har liknande funktionalitet som Max-funktionen.

Syntax:  

Max([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Return data type: numeriska

Arguments:  

ArgumentBeskrivning
exprDet uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rankStandardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet.
SetExpressionSom standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Examples and results:  

CustomerProductUnitSalesUnitPrice
AstridaAA416
AstridaAA1015
AstridaBB99
BetacabBB510
BetacabCC220
BetacabDD-25
CanutilityAA815
CanutilityCC-19
ExempelResultat

Max(UnitSales)

10, eftersom detta är det högsta värdet i UnitSales.

Värdet för en order beräknas utifrån antal sålda enheter i (UnitSales) multiplicerat med priset per enhet.

Max(UnitSales*UnitPrice)

150, eftersom detta är det högsta värdet som blir resultatet av att beräkna alla möjliga värden av (UnitSales)*(UnitPrice).

Max(UnitSales, 2)

9, som är det näst högsta värdet.

Max(TOTAL UnitSales)

10, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det högsta möjliga värdet hittas, oavsett diagramdimensionerna. För ett diagram med Customer som dimension säkerställer kvalificeraren TOTAL att det maximala värdet över den fullständiga datauppsättningen returneras, i stället för maximal UnitSales för varje kund.

Välj Customer B.

Max({1} TOTAL UnitSales)

10, oavsett vilket val har gjorts, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} anger den uppsättning poster som ska evalueras som ALL, oavsett vilket val som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?