Villkor för cell...

Dialogen Villkor för cell öppnas från dialogen Fyll celler. Här kan man ange ett logiskt villkor som knyts till innehållet i en cell.

Cellvärde Det finns flera logiska alternativ i listrutan. För att jämföra strängar anger man en sträng som ska kopieras i fältet efter. För att jämföra cellinnehållets längd anger man jämförelselängden (ett numeriskt värde) längst till höger.
Inte Aktivera alternativet om villkoret ska göras om till motsatsen med hjälp av ett logiskt NOT.
Skilj mellan versaler och gemener Aktivera alternativet om värdejämförelsen ska vara skiftlägeskänslig.